A

Ask - Eladási ár.

Alap deviza - Az adott páros első devizája. Például a USD/JPY devizapár esetében az amerikai dollár az alap deviza.

Alapletét (Margin) - A pénz vagy biztosíték, amelyet a nyitott szerződéseken bekövetkező esetleges veszteségek ellen el kell helyezni.

Automata kereskedés - Ahol egy kereskedő robot köti, zárja és menedzseli a kereskedési ügyleteket.

Á

Árat jegyez (Make a market) - A dealer akkor jegyez árat, ha olyan eladási és vételi árat kínál, amelyen készen áll venni és eladni.

Árjegyző (Market maker) - Az árjegyző olyan személy vagy cég, amely jogosult valamely instrumentum piacát létrehozni és működtetni (vagyis árakat jegyezni, amelyeken kész venni és eladni).

B

Back Office - Elszámolást és ahhoz kapcsolódó folyamatokat végző egység.

Balance (Egyenleg) - A kereskedési számlán lévő letét, vagy onnan való pénzfelvétel, valamint a kereskedések eredményeinek összegzéséből adódik.

Bázisdeviza - Devizaárfolyam jegyzésénél az a deviza, melynek egy egységében a másik (jegyzett) devizát kifejezik. (A jegyzett devizapár bal oldalának a devizaneme.) Vagyis egy EUR/USD deviza pár esetében a bázisdeviza az EUR.

Bázispont (Basis point) - A legtöbb deviza esetén az árfolyam negyedik tizedes helyét jelöli, és egy százalék 1/100-ad részét jelenti (0,01%). Az olyan devizák esetén, mint például a japán jen, a bázispont a második, illetve reciprok formában való jegyzés esetén a hatodik és hetedik tizedes helyet jelöli.

Beavatkozás (Intervention) - Központi banki művelet, amelynek célja a deviza értékének módosítása a piacon. A megállapodáson alapuló beavatkozás (concerted intervention) kifejezés több központi banknak a devizaárfolyamok szabályozására irányuló lépését jelenti.

Bear (medve) - Az a befektető, aki árcsökkenésre spekulál.

Bear piac (medve piac) - Általánosan csökkenő árak időszaka.

Bid (Vételi ár) - Az az ár, amelyen a vevő hajlandó megvásárolni a devizát vagy a pénzügyi instrumentumot.

Bika (bull) - Az a befektető, aki áremelkedésre spekulál, ezért vételi pozíciókat vesz fel.

Bika piac (bull market ) - Általánosan emelkedő árak időszaka.

Bróker - A bróker a vevőket és eladókat hozza össze a tranzakció kezdeményezője által fizetett jutalék fejében. A brókerek nem vesznek fel piaci pozíciókat.

C

Cable (kábel) - A devizapiaci zsargonban az amerikai dollár/angol font devizapár neve.

Carry - A tulajdonunkban levő értékpapírok vagy más pénzügyi instrumentumok finanszírozásának kamatköltsége.

Carry Trade - A carry trade azt jelenti, hogy olyan devizában, ahol alacsony az alapkamat, felveszünk kölcsönt, ezt átváltjuk olyan devizába, ahol magas az alapkamat , majd a kamatkülönbség realizálása után visszafizetjük a kölcsönt.

CFD (Contract For Difference) - Olyan pénzügyi eszköz, ahol a nevezett alaptermék birtoklása nélkül köt ügyletet mindkét fél. Az adott eszköz árfolyamváltozására játszva, készpénzes elszámolásban állapodnak meg. A CFD kereskedés mindig egy bizonyos letét, fedezeti követelmény (margin) mellett történik, amely lehetővé teszi a megbízások kötését a befektetett összeg többszörösével. Ezáltal az alapul szolgáló eszköz ármozgásain elérhető nyereség és veszteség egyaránt felszorzódik.

Chart - Egy befektetési eszköz árfolyam - és forgalom - változását bemutató grafikon.

Chart alakzatok - Az árfolyamok mozgását több évszázada megfigyelő technikai elemzők által felismert és különféle fantázianevekkel ellátott formák egy adott grafikonon belül, melyekből a következő időszak mozgásának irányára lehet következtetni. Counter trend - Korrekció, azaz trend elleni mozgás, melynek a végét használják ki a trendkövető traderek.

Cs

Csúszó stop - Trendkövető stratégia esetén használatos. Ha a trader nem szeretné kézzel módosítani a stop szintjét, a rendszer azt automatikusan a charthoz húzza az aktuális árszinttől a megadott távolságban.

D

Daytrader - Olyan spekuláns, aki a megnyitott pozíciókat még ugyanazon a kereskedési napon lezárja.

Demo kereskedés - Minden olyan kereskedés dem ahol nem kockáztatjuk saját pénzünket, hanem a cég által letölthető demo számlán demo pénzzel gyakorlunk.

Dealer - Olyan személy vagy intézmény, amely - a brókerekkel ellentétben - a tranzakciók másik oldalán áll, saját számlájára vesz és elad.

Derivatíva - A határidős és opciós instrumentumokat nevezik így.

Devizapár (Pairs) - A forexen mindig deviza párokról beszélünk. A devizapár két deviza, melyeknek az egymáshoz viszonyított érték arányát nézzük.

Devizakereskedés (Foreign Exchange) - Egy deviza vétele vagy eladása egy másik ellenében.

Devizakereskedelmi korlátozások (Exchange control) - Egy ország devizájának értékét megőrző vagy védő intézkedések.

Devizakosár (Basket) - Devizák csoportja, amelyet egy adott deviza árfolyamának meghatározására használnak.

Divergencia - A legtöbb indikátort az árfolyamból származtatjuk, így kisebb-nagyobb késéssel az indikátorok mozgása az árfolyamot követi. Olykor előfordul, hogy a két mozgás elválik egymástól, amely azt jelzi, hogy az adott időszak árfolyammozgása már nem annyira határozott, és emiatt fordulat várható. Tehát a divergenciák az indikátor és az árfolyam eltérő mozgásából adódó jelzések. Amennyiben az árfolyamgörbe csökken, miközben az indikátor az adott időszak alatt emelkedik, akkor pozitív divergenciáról beszélünk, ellenkező esetben pedig negatív divergenciáról. A divergencia azt mutatja, hogy a meglévő trend nem tartható, ezért ilyen esetekben azt várjuk, hogy az árfolyam követi az indikátort. A pozitív divergencia bullish, még a negatív divergencia bearish jelenség.

Drawdown - A Drawdown visszaesésnek fordítható le. Azt mutatja meg, hogy mekkora visszaesés történt a kereskedő vagyonában a legutolsó legmagasabb érték óta. Ha például valaki befektetett 1M Ft-ot, ami felfutott 2M-ra, majd visszaesett 1,5M Ft-ra, a Drawdown 25%-os lesz.

Dupla alj - ha az árfolyam korábban elért egy minimumot, onnan megpattan, majd újra eléri a minimumot és elindul felfelé, úgynevezett dupla aljat (W) formál.

Dupla csúcs - Ha az árfolyam korábban elért egy maximumot, majd onnan korrigál, ezt követően újra eléri a maximumot és onnan lefordul, úgynevezett dupla csúcsot formál (M).

E

EFT - Electronic Fund Transfer - Elektronikus pénzátutalás.

Egzotikus devizák (Exotic) - A ritkábban, kevésbé széleskörûen kereskedett devizák.

Egyéni kötésméret (Odd Lot) - A szabványoktól eltérő kötésméret.

Eladási ár (Ask) - Az az ár, amelyen a devizát vagy a pénzügyi instrumentumot eladásra kínálják.

Ellenállás - Nehezen áttörhető árszint, amely kitörés esetén már az emelkedés támaszaként funkcionál.

Ellenállási szint (Resistance Level) - A technikai elemzők által meghatározott szint, amelynél az árfolyam valószínűleg visszafordul, ha viszont átszakítja, akkor jelentős ármozgás várható.

Equity (Egyenleg) - A számlán lévő pénzkövetelés a számlatulajdonos oldaláról. Egyenlő a Balance (egyenleg) + floating profit (lebegő haszon), vagy floating loss (lebegő veszteség).

Ellenállási szint (Resistance Level) - A technikai elemzők által meghatározott olyan szint, amelynél az árfolyam valószínűleg visszafordul, ha viszont áttöri, akkor jelentős ármozgás várható.

Ellenérték (Countervalue) - Ha valaki dollárból másik devizát vesz, akkor az ellenérték a tranzakció dollárértéke.

Elliot hullám - A tőzsdén az árfolyamok esése több hullámban történik, ezt nevezzük felfedezőjéről Elliott hullámnak. Az egyik legfontosabb fogalom a Forex piacon.

EMS - (European Monetary System) - Európai Monetáris Rendszer.

Élő kereskedés - Élő kereskedésnek nevezzük azt, amikor nyitunk egy élő számlát egy brókernél, átutalunk egy bizonyos összeget rá, majd magunk elkezdünk vele kereskedni.

Eszközallokáció (Asset allocation) - A befektetési tőke megosztása a piacok között a diverzifikáció vagy a maximális hozam érdekében.

Expert Advisor - Olyan program, amely a kereskedési szoftverben képes végrehajtani bármilyen előre beadott utasítást a kereskedő közvetlen részvétele nélkül. Lehet robot vagy automatikus kereskedési rendszer, amit MQL4 nyelvben írnak az MT4 language editor programmal, többségük - bár automata - futtatása emberi felügyeletet igényel.

F

Fed (Federal Reserve) - A United States Federal Reserve, az amerikai jegybank.

Federal Fund Rate - A FED által meghatározott alapkamat.Federal Reserve System - Az Egyesült Államok központi bankrendszere.

Fedezett pozíció (Hedged position) - Ugyanannak a devizának egy nyitott vételi pozíciója és egy nyitott eladási pozíciója.

Felár (Agio) - Devizák értékkülönbözete. A készpénzre váltás, vagy gyenge deviza erős devizára váltásának százalékos költségét is jelentheti.

Felértékelés (Revaluation) - A devizaárfolyam hivatalos lépés miatti emelkedése.

Felértékelődés (Appreciation) - Piaci kereslet, nem pedig kormányzati beavatkozás hatására történő devizaerősödés.

Fej- váll alakzat (Head and Shoulders) - A technikai elemzők által használt, trendfordulót jelző alakzat. Az árfolyam egy ideig emelkedett (ez a bal váll), majd a profitkivét miatt csökkent vagy szinten maradt. Ezt követően az árfolyam meredeken emelkedett (fej), majd a profitkivét miatt a váll szintjéig zuhant vissza. Ekkor a mérsékelt emelkedés vagy oldalazás a közelgő nagy esést jelzi. A nyakvonal elesése eladási jelzés.

Fibonacci szintek - Természettudományos megfigyelésen alapuló arányok, amelyek sokak által használt tőzsdei indikátorként funkcionál, beállítása igen egyszerű az Mt4 platform segítségével.

Floating Profit/Loss - Lebegő haszon/veszteség, a nyitott kereskedési akció során kalkulálódott pillanatnyi összeg.

Forex - A devizapiac gyakran használt neve.

Foreign Exchange Market - Bankközi devizapiac.

Fundamentális elemzés - A fundamentális elemzés a forex esetében arra vállalkozik, hogy megjósolja egy deviza árát és piaci trendjét egy üzleti ciklusra lebontva. Következtetéseit az aktuális gazdasági feltételek, a kormánypolitika és más társadalmi tényezők elemzésére alapozza. A forex kereskedők egy ország gazdasági állapotának megítéléséhez a makro-ökonómiai mutatókhoz folyamodnak.

Fundamentumok (Fundamentals) - A deviza relatív értékét alakító főbb gazdasági tényezők. Ide tartoznak az infláció, a gazdasági növekedés, a kereskedelmi egyenleg, az államháztartás egyenlege és a kamatláb.

Free margin (Szabad fedezet) - Azt a számlán lévő pénzmennyiséget jelenti, amely az adott pillanatban kereskedésre felhasználható. A szabad fedezet a számlán lévő pénzkövetelés (pénzkövetelés = margin + esetlegesen pénzfelvételre adott rendelvény értéke) és a lebegő profit, vagy veszteség eredményeként jelentkezik az adott pillanatban. FX - Forex - Devizakereskedelem.

G

Gap - Akkor beszélünk gapről, ha az aznapi nyitóárfolyam és az előző napi záróárfolyam között van egy olyan rés, ahol nem kötöttek ügyleteket.

Gazdasági mutató (Economic Indicator) - Aktuális gazdasági növekedési ráta, illetve olyan trend, mint a kiskereskedelmi értékesítések vagy foglalkoztatottsági adatokat mutató statisztikák.

GDP - Bruttó hazai össztermék (Gross Domestic Product) - Egy országnak a fizikai határain belül előállított teljes kibocsátása, jövedelme vagy kiadása.

Gy

Gyenge piac (Soft Market) - Több potenciális eladó, mint vevő, ami olyan környezetet teremt, amelyben valószínű a gyors árfolyamesés.

Gyertya - A gyertyát a technikai elemzésben egy adott időszak nyitó és záró árának, minimum és maximum értékének meghatározására használják. Több típusa van, több gyertya különböző formációkat alkothat.

Gyors piac (Fast market) - Erős vételi és/vagy eladói nyomás hatására történő gyors ármozgás. Ilyen körülmények között az árszinteket figyelmen kívül lehet hagyni, és a vételi és eladási árjegyzések a teljes bejelentéshez túl gyorsan történhetnek.

H

Hivatalos Kereskedő (Authorized Dealer) - A devizapiacon kereskedni jogosult pénzintézet vagy bank.

I

Illikvid piac (Thin market) - Alacsony forgalmú piac, amelyen az eladási és vételi ár közötti spread nagy, és a kereskedett instrumentum likviditása alacsony.

Infláció (Inflation) - Az általános árszínvonal folyamatos emelkedése, amely a vásárlóerő csökkenésével jár együtt.

Indikátor - Technikai elemzésben használatos matematikai-statisztikai mutató, melynek segítségével megnövelhető a kereskedők találati aránya. Az MT4 eleve tartalmaz indikátorokat, valamint saját vagy vásárolt indikátorok is futtathatóak a felületen.

Initial margin - Minimális kezdeti letét, ami egy pozíció megnyitásához vagy fenntartásához szükséges.

IMF (International Monetary Fund) - Nemzetközi Valutaalap. Az IMF-et 1946-ban alapították azzal a céllal, hogy rövid- és középtávon nemzetközi likviditást biztosítson, és elősegítse a devizaárfolyamok liberalizációját. Az IMF hitelekkel segíti a fizetési mérleg problémákkal küszködő országokat.

Instrumentum - A tőzsdén jegyzett és kereskedhető eszközöket nevezzük instrumentumnak, úgymint devizapárok (EUR/USD, GBPUSD), nyersanyagok (olaj, földgáz), fémek (arany, ezüst), részvények (Google, Microsoft).

Irányadó kamat (Fed Fund Rate) - A Fednél elhelyezett betétek után fizetendő kamat. Nagyon fontos, sok piaci szereplő által figyelt rövid távú kamatláb.

J

Jegybank - Lásd Központi Bank.

Jutalék (Commission) - A bróker által felszámított kereskedési díj.

K

Kereskedési mennyiség (LOT) - Kötési méret. Különböző lot méret létezik a pico lottól a standard lotig. Ezek a kötési méretek nagy hatással vannak a kereskedéseinkre. Kereskedési mennyiség és PIP elmozdulás szerint: Pico Lot = 0.01 = 10 a bázisdevizából Nano Lot = 0.01 = 100 a bázisdevizából Micro Lot = 0.01 = 1000 a bázisdevizából Mini Lot = 0.10 = 10 00 0 a bázisdevzából 1 PIP = 1 a bázis devizából Standard Lot = 1.00 = 100 000 a bázisdevizából 1 PIP = 10 a bázis devizából.

Kereskedhető mennyiség - A legkisebb elfogadható tranzakció méret.

Kitettség (Exposure) - A devizakereskedelemben a devizaárfolyam mozgása miatti potenciális nyereség vagy veszteség.

Kiwi - Az NZD/USD megjelölése.

Konzisztens - Erős, állandó, belső ellentmondásoktól mentes, egységes, következetes.

Korrekció (Reaction) - Áremelkedés utáni árcsökkenés, vagy csökkenés utáni emelkedés.

Kosár - Pénznemek csoportja, amit egy adott devizaárfolyam szabályozására hoznak létre. Központi bank (Central bank) - Az országok fő szabályozó bankja. A központi bankok elsődleges feladata általában a monetáris politika kidolgozása és végrehajtása.

L

Leértékelés (Devaluation) - Egy deviza értékének a rögzített árfolyammal vagy sávval szembeni szándékos csökkentése, általában hivatalos bejelentés útján.

Leértékelődés (Depreciation) - Egy deviza értékének piaci erők, nem pedig hivatalos kormányzati lépések hatására történő csökkenése.

Likviditás (Liquidity) - A piacnak azon képessége, amely által nagy tranzakciókat is el tud fogadni.

Limitáras megbízás (Limit order) - Deviza meghatározott áron - vagy jobb áron, ha lehetséges - történő vételére vagy eladására adott megbízás.

Long pozíció felvétele (Going long) - Részvény, árucikk vagy deviza megvétele befektetés vagy spekuláció céljából.

Lot - A szerződés mérete - a vásárolt vagy eladott deviza mennyisége a forex piacon.

M

Margin - Fedezeti letét. Fedezet, melyet a kereskedő cég biztosítékként letétbe helyeztet a kereskedési tranzakció idejére.

Margin/ fedezeti igény - Egy adott pozíció megnyitásához szükséges pénzmennyiség.

Margin call - A bróker vagy dealer felhívása további letét elhelyezésére; általában akkor történik, amikor a kedvezőtlen árfolyammozgások miatt a befektető számláján jelentős veszteség keletkezik.

Margin szint - Olyan mérőeszköz amely megmutatja, ha a számla túl nagy kockázatban van. Több száz vagy ezer % fölött még nincs veszélyben a tőke. 100%-nál már jelzi, hogy túl nagy lottal vagy lebegő veszteséggel van dolgunk. 30-50%-nál a brókercég már figyelmeztet, majd likvidálja a legnagyobb veszteséges pozíciót.

Kiszmítása: Saját tőke / Margin * 100. Az eredméyt százalékban fejezzük ki.

Market order - Piaci áras megbízás.

Medve piac (Bear market) - Általánosan csökkenő árak tartós időszaka.

Megbízás - Egy adott termék vételére vagy eladására irányuló ügylet indítása, ahol a pontos mennyiség és minden egyéb szükséges paraméter definiálva van.

Momentum - Az árfolyam változásának a sebessége.

Momentum indikátor - Az eszköz egy adott időintervallumban megmutatja az árfolyam változásának a mértékét.

Money management (Pénzkezelés) - Lényege, hogy maximalizáljuk az elérhető profitot, miközben minimálisra csökkentjük a kockázatot. A befektetési folyamat része, mely meghatározza, mekkora összegű tranzakciókat bonyolítsunk.

Mozgóátlag (Moving Average) - Adatsorok kisimításának módszere, melyet az árfolyam idősoraiban gyakran használnak. Az adott árfolyam átlagát vizsgálja bizonyos időtávban; az átlagokból képzett pontokból álló egyenest nevezzük így. A mozgóátlagnak több fajtája létezik, például: normál mozgóátlagról, súlyozott mozgóátlagról és exponenciális mozgóátlagról stb.

Multi time frame - Több idősíkon figyelni ugyanazon termék grafikonját.

Mql4 (metaquotes language) - Expert advisorok, scriptek írására alkalmas nyelvezet.

N

News trader - Hírekre alapján kereskedő daytrader.

Ny

Nyereség realizálás (Profit Taking) - Pozíció lezárása a profit kivétele érdekében.

O

Off-shore - Fizikailag az országban elhelyezkedő, ám az ország pénzügyi rendszerével kapcsolatban nem álló pénzügyi intézmény műveletei. Például egy bank bizonyos országokban nem működhet a helyi piacon, csak külföldi bankokkal üzletelhet. Az ilyet szokás off-shore banknak is nevezni.

Oldalazás - Semleges trend, azaz a piac egy vízszintes sávban mozog, keresi az irányt.

Opció (opciós ügylet) - Szerződés, mely feljogosítja az egyik felet (a vevőt vagy a tulajdonost), de nem kötelezi, hogy egy pénzügyi terméket előre meghatározott időpontig, előre meghatározott áron megvásároljon vagy eladjon díjfizetés (opció prémium) ellenében.

P

Paritások (Parities) - Egyik deviza másikhoz viszonyított értéke.

Payoff ratio - Ennél a mutatónál az átlagos nyereséget osztjuk az átlagos veszteséggel. Tehát a profitfaktorhoz hasonló megközelítést tükröz, ám itt az átlagokat hasonlítjuk össze. Előnye, hogy ha reális átlagadatokkal rendelkezünk, akkor az ügyletek profit, illetve veszteség mértékének az eloszlását is számításba veszi. Megeshet, hogy sok kisebb profitra jut kevesebb, de nagyobb veszteség. A profitfaktorunk ettől még lehet magas, de a payoff rationál kiderül, hogy kellemetlenül nagy a veszteség a bukó ügyleteken. A payoff ratio értékünk egynél magasabb legyen, mert csak abban az esetben nyereséges a kereskedésünk.

Periodicitás - A chartokat több idősíkon figyelhetjük. Egy gyertya lehet 1 perc (M1), 5 perc (M5) 15 perc (M15), 30 perc (M30), 1 óra (H1), 4 óra (H4), 1 nap (D1),1 hét (W1), 1hónap (MN).

Platform - Kereskedési felület (szoftver). Például a Metatrader 4.

Pont (PIP) - A PIP, Price in Point angol kifejezés, az az ár pontokban ezért is hívjuk magyarul csak pontnak.

Piaci áras megbízás (Market order) - Megbízás egy pénzügyi instrumentum azonnali vételére vagy eladására a lehető legjobb áron.

Pip - A deviza vételi és eladási árfolyamának legkisebb egységnyi változása. A legtöbb deviza esetén az árfolyam negyedik tizedes helyét jelöli, és egy százalék 100-ad részével egyenlő (0,01%).

Portfólió - A befektető által birtokolt befektetési eszközök összessége jelenti az adott befektető portfólióját. Szó szerinti jelentése: tárca.

Profit faktor - Az összes nyereség / összes veszteség hányadosa. Ha például 2,2 értékű profit faktorunk van, az azt jelenti, hogy a stratégia 2,2-szer többet nyert, mint veszített. Minél magasabb a profit faktor, a stratégia annál nyereségesebb. Ha a profit faktor 1, akkor a stratégia nyeresége 0%, ha kisebb, mint 1, akkor a stratégia veszteséges.

R

Rally - Árcsökkenés utáni jelentősebb áremelkedés.

Risk reward ratio - RRR, azaz kockázat - hozam arány, optimális esetben 1:2,1:3, vagy nagyobb, azaz akkor célszerű piacra lépni, ha pl. 100 USD dollár elvesztését kockáztatjuk meg 2-300 USD profit érdekében.

RSI (Relative Strenght Index) - Viszonylagos erősségi mutató. Sokak által kedvelt indikátor, mely előre jelezheti a piaci mozgás megváltozását, természetesen a trend és egyéb jellemzők figyelembe vétele mellett.

S

Scalp - Agresszív, hirtelen nagy mennyiségekkel kötő, rövid technika, kizárólag profiknak. A pozíciók pár percig, vagy másodpercig vannak nyitva.

Script - Egyszerű, olykor pár soros program, amely megkönnyíti a kereskedés különböző fázisait.

Shortolás - Az eladó által nem birtokolt deviza vagy más instrumentum eladása.

Short pozíció - Befektetési pozíció, mely az árak eséséből profitál.

Signal service - Egy adott szolgáltató sms-ben, e-mailben vagy más módon jelet küld a felhasználónak arról, hogy mi a javaslata az adott termék árfolyammozgásának irányával kapcsolatban. A piacon sok szignálszolgáltatás fellelhető, érdemes eleinte demo számlán tesztelni, vagy élőben kis lot mérettel.

Slippage - Negatív pip érték a stop loss megbízás aktiválása és teljesülése között.

Spread - A deviza vételi és eladási ára közötti különbözet.

Spot - Azonnali ügyletet jelent. Minden olyan piac spot piac, ahol azonnali vételi, eladási kötéseket tudunk érvényesíteni. Ilyen a forex is.

Stop-Loss megbízás - Az ügyleten elszenvedett veszteség korlátozása érdekében adott árfolyamszint elérésekor a legjobb áron való vételre vagy eladásra szóló megbízás, s ezzel a pozíció zárása.

Swap - Ugyanolyan mennyiségű deviza egyidejű vétele és eladása két különböző dátumra. A swap lehet határidős ügylettel szembeni swap. A swap lényegében ahhoz hasonlít, mintha ugyanolyan időszakra kölcsön vennénk az egyik devizából, és eladnánk a másikból. A hozamot vagy veszteséget a tranzakció két oldala közötti árkülönbözettel fejezik ki.

Swap ár - A swap két dátuma közötti különbözet.

Swingtrade - A nyitott pozíció átvitele a következő napra, azaz több napig (hétig) futó kereskedés.

Swissy - A svájci frank becézett elnevezése.

Sz

Szabad margin - A rendelkezésre álló tökefedezeti letétét.

T

Támasz - Az az árszint, ahonnan rendszeresen visszapattan az árfolyam, történelmi szint, melyet a legtöbb technikai alapon kereskedő trader figyelembe vesz.

Take Profit (nyereség realizálás) - Egy konkrét árfolyamszinten megjelölt nyereségi szint, ahol a kereskedő zárni kívánja pozícióját.

Technikai elemzés - A technikai elemzés a múltbéli árfolyam-adatokból von le következtetéseket, illetve az árfolyam grafikonon - charton - lévő indikátorok, trendek, alakzatok és gyertyaformációk alapján segíti a kereskedőt a döntések meghozatalában.

Technikai korrekció - Olyan technikai tényezőkkel indokolható árfolyamváltozás, amelyet nem a piaci hangulat okoz, mint például a kereskedési mennyiség.

Tick - A lehető legkisebb árfolyam elmozdulás, akár felfelé, akár lefelé.

Tőkeáttét - Lehetővé teszi, hogy kis összegből nagyobb mennyiségeket, kötési egységeket mozgassunk, ennek maximumértéke akár a számlaösszegünk ezerszerese is lehet. Brókerenként és számlatípusonként változó.

Ha például tőkeáttétel nélkül 1 lot (azaz 100.000 unit a bázisdevizából) mennyiségű EUR/USD pozíciót szeretnénk felvenni, akkor rendelkeznünk kellene 100.000 euró saját tőkével, amely a tranzakció fedezetéül szolgál. A fedezet igény azaz margin, a devizapár első tagjában képződik.

Amennyiben nem rendelkezünk ekkora tőkével, ekkor segít a tőkeáttétel. Ha például 1:200 tőkeáttétel van a számlánkon, akkor elég a 100.000 euró 200-ad részét letétként elhelyezni, azaz 500 eurót.

Trailing stop (csúszó stop megbízás ) - Stop-loss utasítás, amely az aktuális árat követi.

Tranzakció - Megbízás teljesüléséből adódó devizavétel vagy eladás.

Trend - Az olyan piaci mozgás, amikor egy instrumentum ára monoton csúcsokat és völgyeket alakít ki egy adott irányban. Hullámszerűen csökken vagy nő az ármozgás.

Trendvonal - A szélső értékek (aljak és tetők) összekötéséből adódó vonal.

V

Vételi ár (Bid) - Az az ár, amelyen a vevő hajlandó megvásárolni a devizát vagy a pénzügyi instrumentumot.

Volatilitás (Volatility) - Az árfolyam ingadozásának mértékét tükröző jelzőszám. Minél sűrűbben csökken vagy növekszik egy devizapár bázispont értéke egy napon belül, annál volatilisabb az instrumentum.

Vonaldiagram - Az árfolyamok alakulását ábrázoló egyszerű grafikontípus. A technikai elemzők többsége a diagram alacsony információtartalma miatt elemzés helyett kizárólag az árfolyamok alakulásának követésére használja.

W

Whipsaw - Amikor egy kereskedő felvesz egy pozíciót, és az árfolyam ellene mozdul, kiütve ezzel a stop lossokat, így likvidálja a pozíciót, majd az árfolyam megfelelő irányba visszafordul. Volatilis piacokon gyakran előfordul.

Z

Zászló - Az árfolyam emelkedik, majd azt követően ereszkedő ék alakot formáz, és kitör felfelé - ugyanez a másik irányban a fordított zászló.

0
0
0
s2sdefault